9 mars, 2023

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Vi (UPLY AB, med organisationsnummer 559072-4307, Morängatan 42E, Knivsta, Sverige) hanterar personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Definition

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Vi kan komma att hantera personuppgifter i form av förnamn, efternamn, titel, arbetsplats, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, postadress, besöksadress, IP-adress och bilder.

Samtycke

Vi behandlar endast personuppgifter som lämnats med samtycke. För att medgivandet ska vara ett aktivt val och därmed giltigt, använder vi oss av en kryssruta vid varje formulär, som du ska markera för att bekräfta att du har läst och förstått vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta info@uply.se. Observera att vi kan komma att spara dina personuppgifter på rättsliga grunder, bland annat eftersom den svenska bokföringslagen kräver att underlag (fakturor, kvitton etc) ska sparas i 7 år.

Användningsområde

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du anger när du fyller i formulär på vår webbplats eller när du kontaktar oss.

Affärsrelationer

Vi kan komma att lagra dina personuppgifter i syfte att upprätthålla affärsrelationen och kunna dela viktig företagsinformation till dig som är kund, samarbetspartner, medarbetare eller underkonsult.

‍Bokföringsinformation

Vi kan komma att lagra dina personuppgifter för att kunna utfärda fakturor och kvitton enligt bokföringslagen.

Säkerhet

Vi gör allt vi kan för att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt. Vi använder oss av tvåfaktorsautentisering. Det betyder att användarens identitet måste bekräftas med hjälp av något mer än bara ett lösenord vid inloggning, t.ex. med hjälp av SMS-kod, Mobilt BankID eller dylikt. Om dina personuppgifter mot förmodan skulle hamna i fel händer kommer vi naturligtvis kontakta dig så snart som möjligt med mer information.

Ansvar

Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder flera programvaror och tjänster som tillhandahålls av underleverantörer. Varje underleverantör är ett personuppgiftsbiträde, vilket betyder att de hanterar uppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Nedan listas samtliga underleverantörer som på ett eller annat sätt kan komma att hantera dina personuppgifter. Du kan klicka på respektive underleverantörs länk för att ta del av deras integritetspolicy eller motsvarande riktlinjer.

För kalender: G Suite
https://cloud.google.com/privacy/gdpr‍

För bokföring: FORTNOX
https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet

För e-post: websupport.se
https://websupport.se/om-websupport/dataskyddspolicy/

För filhantering: iCloud
https://support.apple.com/sv-se/HT202303

För avtalssignering och juridiska dokument: Adobe acrobat sign
https://www.adobe.com/se/privacy/policies-business/esign.html

För designproduktion: Adobe
https://business.adobe.com/se/privacy/general-data-protection-regulation.html

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa. Skicka ett mejl till info@uply.se och meddela att du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag.

Du har dessutom alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen.